Vlad Lysak

Leading actor (2) Supporting Actor (7)

  • GenderMale
  • Age24 years
  • Date of birth19 July 1996
  • Place of birthKiiv
  • Country of birthUkraine
Education

 KNUKіM "Aktor teatru і kіno", mayster kursu Nіnely Antonіvna Bichenko.

Muzichna shkola № 32, klas hіtari і estradniy vokal.

Specіalіzovana shkola № 135 z pohliblenim vivchennyam anhlіysykoi movi.

Biography

I'm an actor.

I play the guitar and sing.