Tkachyk Masha

Leading actress (1) Supporting Actress (8)

  • GenderFemale
  • Age37 years
  • Date of birth27 November 1986
  • Place of birthSimferopoly
  • Country of birthUkraine
Education

2019. Zakіnchila kursi v Brіtansykіy akademіi the B.A.S.S.C po "scenіchniy rukopashniy bіy", "bіy z noghem",  "bіy z vohnepalynoyu zbroieyuv" 

 

Biography

Actress of theater and cinema.