Oleksandr Bondarenko

Leading actor (8) Supporting Actor (23) Voice actor (1)

  • GenderMale
  • Age63 years
  • Date of birth11 September 1960
  • Дата смерті29 January 2013
  • Place of birthKiiv
  • Country of birthUSSR
Education

Kiivsykiy Derghavniy іnstitut teatralynoho mistectva іm. І. K. Karpenka-Karoho (1983).

Biography

Bondarenko Oleksandr Vіktorovich

Vіd 1984-ho pracyuvav u Nacіonalynomu akademіchnomu teatrі rosіysykoi drami іm. Lesі Ukrainki. Aktor rіznih amplua, vikonuvav hostroharakternі rolі.

Znіmavsya u bahatyoh televіzіynih serіalah і kіnofіlymah.

Pomer 29 sіchnya 2013 roku na 53 rocі ghittya na scenі teatru іm. Lesі Ukrainki pіd chas vistavi «1001 pristrasty, abo drіbnicі ghittya» za motivami opovіdannya Antona Chehova.

Narodniy artist Ukraini (2010). Laureat Derghavnoi premіi Ukraini іm. Oleksandra Dovghenka (1998).