Alexander Parkhomenko

Leading actor (2) Supporting Actor (13)

  • GenderMale
  • Age77 years
  • Date of birth11 November 1946
  • Дата смерті22 February 2017
  • Place of birthm. Nighnyoudіnsyk, Іrkutsyka obl.
  • Country of birthUSSR
Biography

Parhomenko Oleksandr Serhіyovich

U 1969 rocі zakіnchiv aktorsykiy fakulytet Vsesoyuznoho derghavnoho іnstitutu kіnematohrafіi (VDІK) u Moskvі (ostannіy kurs Olyhi Pighovoi і Borisa Bіbіkova).

Buv aktorom Kiivsykoi kіnostudіi іm. Oleksandra Dovghenka.

Drughina – aktorka Іrina Kіhtieva.