Marianna Druzhynets

Leading actress (3) Supporting Actress (15)

  • GenderFemale
  • Age30 years
  • Date of birth17 July 1991
  • Place of birthStriy, Lyvіv, Odesa
  • Country of birthUkraine
Education

• Kiivsykiy nacіonalyniy unіversitet teatru, kіno і telebachennya іm.І.K.Karpenka-Karoho (aktorka dramatichnoho teatru ta kіno, maysternya O.M.Shavarsykoho).