Українська Гільдія Режисерів

Кіноінституція

Рік заснування 2020

Власність Приватна

Вид послуг
Регіон діяльності
Усі регіони України
Діяльність
Cтворення Української Гільдії Режисерів стало результатом прагнення українських кінорежисерів об’єднатися задля захисту професійних інтересів. Гільдія, як громадська організація, виконує місію професійної та творчої спілки, а також правозахисної організації українських кінорежисерів-членів Гільдії. Основними статутними завданнями завданнями Гільдії є: представляти і захищати права та законні інтереси своїх членів у органах державної влади і самоврядування, громадських організаціях, у відносинах із продюсерами (виробниками) фільмів, іншими суб'єктами кінематографічної діяльності, сприяти захисту та охороні авторських прав членів Гільдії на їхні аудіовізуальні твори; брати участь у підготовці й представленні галузевих стандартів, розробці нормативно-правових актів будь-якої юридичної сили, захисту прав і законних інтересів режисерів загалом і членів Гільдії зокрема в органах державної влади, самоврядування, громадських організаціях і творчих спілках будь-якого рівня; сприяти створенню аудіовізуальних творів (зокрема, фільмів) українських режисерів та їх популяризації в Україні та світі; сприяти членам Гільдії в юридичному захисті та правовому супроводі їхньої кінематографічної діяльності; започатковувати професійні фестивалі, спеціальні відзнаки та премії задля відзначення вагомих досягнень українських режисерів. організовувати та проводити освітні та інші професійні заходи (майстер-класи, лабораторії, творчі зустрічі, конференції, тощо) для підвищення професійної кваліфікації членів Гільдії, створення умов для співпраці та обміну досвідом.