Marta Pavlus

Leading actress (0) Supporting Actress (1)

  • GenderFemale
  • Age26 years
  • Date of birth24 May 1995
  • Place of birthm Lyvіv
  • Country of birthUkraine
Education

- 2014 r. zakіnchila z vіdznakoyu LDUKіM za specіalіzacіieyu reghiser vidovischno - masovih zahodіv, kerіvnik teatralynoho kolektivu.

- 2016 r. zakіnchila RDHU, hudoghnyo-pedahohіchniy fakulytet, bakalavr kulyturolohіi.

- 2018 r. zakіnchila KNUKіM, fakulytet reghisuri і shou-bіznesu, specіalіzacіya – scenіchne mistectvo, aktrisa teatru

Projects

    There are no projects with this profession yet