Oleksandr Ivanov

Leading actor (4) Supporting Actor (17)

  • GenderMale
  • Age32 years
  • Date of birth10 October 1991
  • Place of birthMikolaiv
  • Country of birthUkraine
Education

teatr-studіya Obraz.

KMAYeCKM іm. Leonіda Utyosova. Reghisura. Aktorsyka maysternіsty. Mayster Іvahno O.V.