Julie Ivashchenko

Author of the film (2) Director (5) Producer (2) Second Director (2)

  • GenderFemale
  • Age40 years
  • Date of birth21 April 1983
  • Place of birthDnіpro
  • Country of birthUkraine
Education

Kiivsykiy nacіonalyniy unіversitet teatru, kіno ta telebachennya іm. Karpenka- Karoho. Reghissura telebachennya. Mayster - Odinecy O.S.