Alexandr Kovbasyuk

Actor dubbing (0) Leading actor (1) Supporting Actor (3)

  • GenderMale
  • Age46 years
  • Date of birth29 April 1976
  • Place of birthOdesa
  • Country of birthUkraine
Education
Odesyka shkola teatru і kіno «RemarkaFilm», pri Odesykіy kіnostudіi.
Kurs «Aktorsyka maysternіsty» - maysternya Zaslughenoi artistki Ukraini
Natalіi Buzyko ta reghisera Oleha Karpenko.
Kurs vokalu - maysternya Laureata Mіghnarodnih premіy Dmitra Kapіtana.
Odesyka shkola teatru і kіno «ArtMaxFilm», pri Odesykіy kіnostudіi.
Kurs «Aktor muzichno - dramatichnoho teatru» - maysternya
reghisera Oleksandra Samusenko і reghisera Oleha Shevchuka.
Odesyka shkola teatru і kіno «ArtMaxFilm», pri Odesykіy kіnostudіi.
Kurs «Osnovi reghisuri kіno і telebachennya» - maysternya
reghisera Vіktora Bronicykoho