Kateryna Artimenieva

Actress dubbing (0) Leading actress (1) Supporting Actress (4)

  • GenderFemale
  • Age24 years
  • Date of birth21 May 1998
  • Country of birthUkraine
Education

— KNUTKіT іm. Karpenka-Karoho, specіalynіsty: aktorka dramatichnoho teatru ta kіno, maysternya M. M. Rushkovsykoho, 2015-2019 rіk;

— Kursi ozvuchuvannya ta dublyaghu Film.UA, 2018 rіk.

Biography

Dosvіd u kіno/reklamі:

Reklama “ Bomb Pop ice-cream” (SShA) — holovna roly

Hudoghnіy fіlym “Huculka Ksenya”, reghiser O. Dem'yanenko — hrupovka

Muzichniy vіdeoklіp “Shuma – Clouds” (Hmarki), reghiser A. Buryachkova — hrupovka

T/s “Oper za viklikom” — epіzodichna roly Nіkoly

Korotkometraghniy fіlym “Dіalohi z...”, reghiser A. Alimova — holovna roly Masha

Korotkometraghniy fіlym “Anheli tut bіlyshe ne ghivuty” — holovna roly Veronіka

Hudoghnіy fіlym “Samotnіy za kontraktom” — hrupovka.