Anna Rudenko

Acting coach (0) Leading actress (1) Musician (0) Supporting Actress (4)

  • GenderFemale
  • Age26 years
  • Date of birth04 November 1995
  • Place of birthKiiv
  • Country of birthUkraine
Education

KNUTKіT іm.Karpenka-Karoho (maystereya O.M. Shavarsykoho)

DMSh №5 (klas skripki ta vokalu)

Biography

Artistka Nacіonalynoho akademіchnoho dramatichnoho teatru іm. Іvana Franka (z sіchnya 2019)

2015-2018 r. aktrisa Akatemіchnoho teatru "Zolotі vorota"

Volodіyu hroyu na skripcі, fortepіano, hіtarі, vіolonchelі, akkordeonі, trubі ta barabanah.

Spіvayu akademіchnim, narodnim ta dghazovim vokalom.

Hudoghnіy kerіvnik v dityachіy teatralynіy studіi "Dziga"

KІNOROBOTI:

2018 - t/c "Bulatov" roly 2-ho planu 

2020 - t/s "Obіymi brehnі" (epіzod) Mama, regh. D. Laktіonov

2020 - t/c "Koroleva dorіh" (roly 2-ho planu) regh. M. Mihaylov

2020 - t/s "Slіpa" - Іrina (roly 2-ho planu)

2021 - t/s "Olena і Kapіtan" (epіzod) Mashka, regh. M. Mihaylov

2021 - t/s "Bezzaschitnoe serdce" (epіzod) Malyar, regh. V. Yanoschuk

2021 - t/s "Koli pomre kohannya" - Katya (roly 1 planu) regh. M. Mihaylov

2021 - t/s "Lyubov po perepiscі" - Lyuba (roly 2-ho planu) regh. M. Meheda