Volodymyr Dzhura

Leading actor (1) Supporting Actor (1)

  • GenderMale
  • Age57 years
  • Date of birth18 January 1964
  • Place of birthm. Putіvly Sumsyka oblasty
  • Country of birthUkraine
Education

Osvіta:           povna vischa,

 1981r. – 1985r. Harkіvsykiy іnstitut mistectv іm. І.P. Kotlyarevsykoho,  kurs Narodnoho artista Ukrainі O. S. Barsehyana  (Aktor teatru і kіno)  

         1989 r. - Vischі reghisersykі kursi, Moskva  (reghiser masovih teatralіzovanih zahodіv)

Biography

Spіvayu, hrayu na hіtarі, verhova izda, volodіyu vohnepalynoyu zbroieyu, keruyu avto.

mіsce proghivannya:   Harkіv (mayu moghlivіsty pracyuvati neobmegheniy chas v іnshih mіstah Ukraini)

Kіno:          2016 r.   «Koli padayuty dereva» (Reghiser: Marisya Nіkіtyuk)

Roly : Burtya (cihansykiy baron)

2017r. «P’yaty hvilin» (reghiser: Yana Antonecy) (korotkiy metr)

Roly: Manush