Yevhenіy Hrihor'iev

Acting coach (0) Actor dubbing (0) Leading actor (6) Supporting Actor (15)

  • GenderMale
  • Age29 years
  • Date of birth20 may 1995
  • Place of birthm.Priluki
  • Country of birthUkraine
Education

2008-2010 navchavsya RVUFK m.Kiiv

2010-2014 PHPK (pedahohіchniy, vchitely fіzichnoi kulyturi)

2014-2020 (KNUTKІT Karpenka-Karoho, mahіstratura,  specіalynіsty aktor teatru і kіno, maysternya Dmitra Mihaylovicha Bohomazova)