Galina Nekhayevskaya

Supporting Actress (3)

  • GenderFemale
  • Age75 years
  • Date of birth13 April 1947
  • Дата смерті09 April 1995
  • Place of birthHodorіv, Drohobicyka (ninі Lyvіvsyka) obl.
  • Country of birthUkraine
Education
Zakіnchila Kiivsykiy derghavniy іnstitut teatralynoho mistectva іm. І. Karpenka-Karoho (1969).
Biography

Halina Volodimirіvna Nehaievsyka

Bula aktorkoyu na Kiivsykoi kіnostudіi іmenі Oleksandra Dovghenka. Znyalasya u mayghe 40-a kіno- ta telefіlymah.

Bula chlenkineyu Spіlki kіnematohrafіstіv Ukraini.

Pomerla 9 kvіtnya 1995 roku v Kiievі.